BILDER FRA FELLESUTSTILLING PÅ ARENA VESTFOSSEN

Den offisielle åpningen av Kunst rett Vest
fant sted på Arena Vestfossen

12. september kl. 19.00.


Kunst rett vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling.

Som deltager i Fellesutstilling Kunst RettVest 2013 holdt Mard Issa åpentatelier lørdag/søndag 14.-15. og21-22. sept. fra kl. 12 - 17.