Fra 2009 til 2015, drev Mard Issa eget galleri i Verkensvn. 2 i Asker, hvor han hadde både sitt atelier og kunstskole for voksne. For bedre å kunne presentere sin kunst til et mer internasjonalt publikum, arbeider Issa nå i Ungarn, og galleriet på Dikemark er under ny ledelse. Issa fortsetter imidlertid til å undervise og følge opp sine studenter i Norge.


Mard Issa, f. 1966 i Irak

 

”Det er sjelden å møte en så teknisk dyktig maler, som fører videre de klassiske tradisjoner. Dette er klassisk modernisme.”

 

Fra et surrealistisk ståsted er Mard Issa en kunstner som er søkende og leter etter nye uttrykksmåter. Som han selv sier, ” Det fins en hjerteløshet som surrealismen alene ikke kan skildre”.

 

Kunstneren og forfatteren Mard Issa er en maler med klassisk  utd anning fra Kunstakademiet I Baghdad, Irak og i Italia med Prof. Lorenzo Accorsi. Etter at han kom til Norge som politisk flyktning i 1994, studert han både  i Bergen (KiB) og med Prof. Jan Sæther i Oslo.

Mard Issa maler med olje, ofte på store lerret. Gjennom billedkunsten ønsker han å formidle en verden slik han selv opplever den. Han vil stille menneskene ansikt til ansikt med virkeligheten. Samtidig ønsker han å vise at det også finnes skjønnhet i det heslige. Hans kunst har en dybde som viser veien til nye landskap, ikke bare i den ytre verden, men også i den verden som er inni oss, landskap av følelser og tanker, og kanskje mye ettertanke. Issa gir mye til den som vil se.